top of page

PINTEL COMMUNICATION מדיניות הפרטיות של 

הקדמה!
PINTEL מחויבת להגן על הנתונים שנאספו על המשתמשים שלנו. מדיניות זו מפרטת את האיסוף, השימוש וההגנה על מידע אישי שאנו מקבלים מהמבקרים באתר. בכניסה לאתר שלנו אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאי מדיניות זו.

איסוף נתונים
פינטל תקשורת אוספת את הכמות המינימלית של מידע אישי מזהה הנחוץ לשיפור האתר שלנו והשירות שאנו מספקים. הנתונים שאנו אוספים כוללים חלק מהמידע שאתה מספק או את כל המידע שאתה מספק בעת השימוש באתר ו/או בשירותים שלנו.

שימוש במידע
פינטל תקשורת עשויה להשתמש במידע האישי שנאסף דרך האתר שלנו במיוחד למטרות המפורטות במדיניות זו. מידע אישי שאנו מעבדים מכל סיבה שהיא לא יישמר יותר מהנדרש למטרות אלו. אנו ננקוט באמצעים סבירים כדי למנוע אובדן או שימוש לרעה במידע האישי שלך (למשל הצפנה).

Privacy Policy: Privacy Policy
bottom of page