top of page

תנאי שימוש - תנאי שירות

תנאי השירות של PINTEL Communication, Inc. (Rev. 31 באוקטובר 2021)

תנאי שירות אלה מהווים את ההסכם ("ההסכם") בין PINTEL Communication Inc. ("אנחנו", "אנחנו" או "PINTEL") לבין המשתמש ("אתה", "משתמש" או "לקוח") של מגוריו של PINTEL ושל שירותי תקשורת לעסקים קטנים ("שירות"). הסכם זה חל הן על השירות והן על כל מכשיר, כגון טלפון IP, IP Softphone, מתאם טלפון אנלוגי, או כל מכשיר אחר של חיבור IP או אלחוטי נייד, שנמכר או מסופק/סופק לך או על ידך ובשימוש ב- PINTEL Global Networks ( "מכשיר" או "ציוד"), והוא חל גם על כל הקווים בכל חשבון PINTEL.

 

1. שירותי חירום - 911 DIALING VoIP & Mobile

1.1 911 חיוג.

חיוג PINTEL 911 שונה משירות 911 המסורתי המוצע על ידי ספקי תקשורת מסורתיים. לרוב הלקוחות שלנו יש גישה לשירות 911 בסיסי או 911 משופר (E911). עם שירות E911, כאשר אתה מחייג 911, מספר הטלפון והכתובת הרשומה שלך נשלחים בו-זמנית למוקד החירום המקומי שהוקצה למיקומך, ולמפעילי החירום יש גישה למידע שהם צריכים כדי לשלוח עזרה ולהתקשר אליך בחזרה במידת הצורך. ללקוחות במקומות שבהם מוקד החירום אינו מצויד לקבל את מספר הטלפון והכתובת שלך יש 911 בסיסי. עם 911 בסיסי, מפעיל החירום המקומי שיענה לשיחה לא יקבל את מספר ההתקשרות חזרה שלך או את המיקום המדויק שלך, אז עליך להיות מוכן לתת להם את המידע הזה. עד שתמסור למפעיל את מספר הטלפון שלך, ייתכן שהוא/היא לא יוכלו להתקשר אליך בחזרה או לשלוח עזרה אם השיחה לא הושלמה או לא הועברה, תבוטל או תנתק, או אם אינך מסוגל לדבר. ככל שמרכזי חירום מקומיים נוספים יהיו מסוגלים לקבל את המידע של הלקוחות שלנו, PINTEL ישדרג את הלקוחות באופן אוטומטי משירות 911 בסיסי ל-E911. PINTEL לא יודיע לך על השדרוג.
אתה מאשר את חשיפת שמך וכתובתך לצדדים שלישיים המעורבים במתן חיוג 911 אליך, לרבות, ללא הגבלה, נתבי שיחות, מוקדי טלפון ומוקדי חירום מקומיים.


1.2 הודע לכל משתמשי שירותי הקול.

עליך להודיע לכל תושבי משק הבית, אורחים ואנשים שלישיים אחרים שעשויים להיות נוכחים במיקום הפיזי שבו אתה משתמש בשירות על ההבדלים החשובים והמגבלות של חיוג PINTEL 911 בהשוואה למספר 911 או E911 הבסיסי.

1.3 נדרש רישום של מיקום פיזי. (משתמשי שירות קולי ונייד)

עבור כל מספר טלפון שבו אתה משתמש עבור השירות, עליך לרשום את המיקום הפיזי שבו תשתמש בשירות עם מספר טלפון זה. כאשר אתה מעביר את ההתקן למיקום אחר, עליך לרשום את המיקום החדש שלך. אם לא תרשם את מיקומך החדש, כל שיחה שתבצע באמצעות תכונת החיוג 911 עשויה להישלח למוקד חירום ליד כתובתך הישנה. אתה תרשום את מיקום השימוש הראשוני שלך כאשר תירשם לשירות. לאחר מכן, תוכל לרשום מיקום חדש על ידי ביצוע ההוראות מקישור ההרשמה "911" בדף התכונות של לוח המחוונים של חשבון האינטרנט של PINTEL, או עד שתכונה כזו תהיה זמינה, שלח אימייל לכתובת support@pintelcommunication.com. למטרות תכונת חיוג 911, אתה רשאי לרשום רק מיקום אחד בכל פעם עבור כל קו טלפון שבו אתה משתמש עם השירות. ללא קשר לאיזו כתובת אתה רושם, שיחות חירום שאתה מבצע ממכשירים אלה ינותבו למרכז החירום הלאומי.

1.4 אישור הפעלה נדרש (משתמשי שירות קול)

תכונת החיוג 911 שלך לא תופעל עבור כל קו טלפון שבו אתה משתמש עם השירות, אלא אם ועד שתקבל מאיתנו הודעת דוא"ל המאשרת שתכונת החיוג 911 הופעלה עבור אותו קו טלפון.

1.5 הפסקות שירות (משתמשי שירות קולי)

(א) הפסקות שירות עקב הפסקת חשמל או הפרעה. חיוג 911 אינו פועל במקרה של הפסקת חשמל או הפרעה. אם יש הפרעה באספקת החשמל, השירות, כולל חיוג 911, לא יפעל עד שיחזור החשמל. בעקבות הפסקת חשמל או הפרעה, ייתכן שיהיה עליך לאפס או להגדיר מחדש את ההתקן לפני השימוש בשירות, כולל חיוג 911.

(ב) הפסקות שירות עקב הפסקת אינטרנט או השעיה או ניתוק של שירות פס רחב או שירות ISP. הפסקות שירות או ניתוק שירות על ידי ספק הפס הרחב או ספק שירותי האינטרנט שלך ימנעו את תפקוד כל השירות, כולל חיוג 911.

(ג) הפסקת שירות עקב ניתוק חשבון PINTEL שלך. הפסקות שירות עקב ניתוק, השעיה או סיום של חשבונך ימנעו את תפקוד כל השירות, כולל חיוג 911.

(ד) הפסקות שירות עקב חסימת יציאות של ספק שירותי אינטרנט או פס רחב או מעשים אחרים. ספק הפס הרחב של ספק שירותי האינטרנט שלך או צד שלישי אחר עלולים בכוונה או בשוגג לחסום את היציאות שעליהן ניתן השירות או להכשיל בדרך אחרת את השימוש בשירות. ב

מוצרי PINTEL

PINTEL SIP טנקינג

שירותי מרכזיות אלחוטיות ניידות

שיחות יוצאות

מספרים בינלאומיים גלובליים (DID)

מספרים חינמיים ומקומיים 

בקרת שיחות פרוגרמטית

הקלטת שיחה

SMS אישי (SMS לאימייל)

SMS חינם

נתוני טלפוניה

זיהוי מתקשר וניהול CNAM

ניתוב שיחות בזמן אמת (LRN)

Virtual Cloud Cross Connects

מערכת תוכן

קווי מידע

שורת תיקיות

תכנות מותאם אישית

ועוד….

*** PINTEL Global Solutions ***

פורטל בקרה

רשת IP גלובלית

ממשק API של תקשורת

מנוע טלפוניה

יישום תקשורת משובץ

ניתוח תקשורת בזמן אמת

ייחוס שיווקי ומעקב אחר שיחות

שירותים מנוהלים ומכירה חוזרת

תקשורת מאוחדת כשירות

*** אנא שימו לב ***

כל המכירות הן סופיות ללא החזר

כל הפסקות השיחה הן סופיות, אין החזר כספי לאחר ביצוע שיחות

כל המחירים בשימוש ללא קשר לתעריפים שפורסמו או לתעריפים בפורטל המשתמש הם סופיים ללא החזר

כל פעולות השירות הנייד הן סופיות, ללא החזר

כל הפעילות של שירותי קו החם היא סופית, ללא החזר

כל ההזמנות של רשת SIM ICID הן סופיות, ללא החזר

כל הפרה של כללי ה-FCC, כל ההפקדות והיתרות בחשבון יבוטלו

על ידי שימוש בשירות PINTEL אתה מקבל את כל התנאים וההגבלות של הסכם זה.

הערה: הסכם זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

יש לשלוח שאלות לגבי הסכם זה ושירותים לכתובת: agreement@pintelcommunication.com

ברוכים הבאים ל-Pintel Communication ותודה על הביקור. בכניסה לאתר שלנו, אתה מסכים לתנאים אלה. אז אנא קרא אותם בעיון. שימוש באתר שלנו אתה רשאי להשתמש באתר ובשירותים שלנו רק כפי שמותר בחוק. אנו עשויים להשעות או להפסיק את הגישה שלך אם אינך מציית למדיניות שלנו או אם אנו חוקרים התנהגות בלתי הולמת לכאורה. תקשורת אנו עשויים לשלוח לך הודעות ומידע חשוב אחר בקשר עם השימוש שלך באתר שלנו. אתה יכול לבטל את הסכמתך לחלק מהתקשורת הזו בכל עת. הגנת פרטיות עיין במדיניות הפרטיות שלנו לגבי האופן שבו אנו מטפלים במידע האישי שלך ומגנים על הנתונים הפרטיים שלך כאשר אתה משתמש באתר שלנו.

Terms of Use: Terms of Use
bottom of page